Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Regulamin

KOŁO PZW NR 2 W BIERUNIU STARYM
Regulamin łowiska specjalnego (licencyjnego Łysina) w roku 201
9.
Zbiornik po wyrobiskach piaskowych – 16 hektarów
Właścicielem zbiornika jest Urząd Miasta Bieruń, ul. Rynek 14

Łowisko specjalne jest łowiskiem mieszanym, gospodarzem łowiska jest PZW Koło na 2 Bieruń Stary przy ulicy Polnej 5 Licencje do nabycia w siedzibie koła nr 2 Bieruń Stary przy ulicy Polnej 5 w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach od 17.00 do 18.00. Kontakt telefoniczny 507 195 620, 501 234 487.
I.

1. Prawo do posiadanie licencji na sportowy połów ryb na zbiornik licencyjny „Łysina” mają członkowie PZW, posiadający aktualną kartę wędkarską i aktualne opłaty członkowskie na dany rok kalendarzowy
2. Prawo do wędkowania mają osoby, które otrzymały licencję decyzyjną zarządu koła.
3. Prawo do wędkowania mają wędkarze, którzy wykupili licencję o wartości:
a) 250 PLN – 15 sztuk ryb limitowanych
b) Licencja młodzieżowa do lat 16 – 100 PLN – 10 sztuk ryb limitowanych

II. LIMITY POŁOWÓW

1. Ryby limitowane to: amur, karp, sandacz, szczupak, węgorz.
2. Limit dzienny to dwie sztuki z punktu II.1, w tym tylko jedna ryba drapieżna z punktu II.1, nie więcej niż cztery sztuki tygodniowo z punktu II.1
3. W danym dniu połowu, po złowieniu ryby drapieżnej, limitowanej obowiązuje zakaz połowu ryb na spinning oraz żywą i martwą rybę.
4. Ogranicza się połów ryb nielimitowanych dziennie:
- karaś – 5 sztuk
- leszcz – 5 sztuk
- płoć i wzdręga – 20 sztuk łącznie

5. Wprowadza się zakaz zabierania płoci w okresie od 1 marca do 31 maja

III. WYMIARY OCHRONNE RYB

1. amur – 70 cm; karp, lin – 30 cm; węgorz - 60cm; sandacz, szczupak - 50cm; jaź - 40cm

2. Pozostałe gatunki ryb zgodnie z regulaminem PZW

IV. ZASADY POŁOWU

1. Po złowieniu ryby limitowanej i włożeniu do siatki należy natychmiast wpisać ją do rejestru połowu przed zarzuceniem wędki do wody.
2. Wędkarz ma obowiązek złowioną rybę z punktu II.1 dać do podpisu w rejestrze najbliższemu wędkarzowi w dniu połowu lub przed przystąpieniem do następnego wędkowania.
3. Po złowieniu dziennego limitu z punktu II.1 wędkarz jest zobowiązany opuścić stanowisko (zakaz wędkowania w danym dniu).
4. Po złowieniu limitu tygodniowego z punktu II.1 zakaz wędkowania w danym tygodniu.
5. Zakaz spinningowania oraz łowienia na żywą lub martwą rybę od 1 stycznia do 30 kwietnia roku kalendarzowego.
6. Młodzież do lat 14 nie będąca członkami może łowić na jedną wędkę spławikową na stanowisku opiekuna, w ramach jego limitu bez dodatkowych opłat.
7. Okres wędkowania trwa cały rok, 24 godziny na dobę.
8. Karta licencyjna traci ważność w dniu wyłowienia całkowitego limitu.
9. Po wyłowieniu limitu istnieje możliwość wykupienia licencji dodatkowej.
10. Wykorzystaną kartę licencyjną należy oddać najpóźniej do końca marca następnego roku.
11. Karta licencyjna podlega obowiązkowemu zwrotowi przy zakupie następnej karty.
12. Utrata karty licencyjnej nie daje prawa do otrzymania duplikatu.
13. W czasie wędkowania nocnego stanowiska wędkarskie muszą być obowiązkowo oświetlone.

V. ZABRANIA SIĘ

1. Selekcji ryb.
2. Sprzedawania i rozdawania ryb na terenie zbiornika.
3. Połowu z łódek oraz wywóz zanęt i przynęt wędkarskich.
4. Udostępniania wędek w czasie wędkowania innym wędkarzom.
5, Pozostawiania wędek bez nadzoru w czasie wędkowania.
6. Połowu ryb od tablicy kawiarni „Gwarek” do końca tarliska

VI. KONTROLA

1. Prawo kontroli kart wędkarskich, sprzętu wędkarskiego mają tylko osoby uprawnione tj. Społeczna Straż Rybacka, Państwowa Straż Rybacka, Policja.
2. Wykroczenia rozpatruje na wniosek organów kontroli zarząd koła.
3. W pozostałych przypadkach obowiązują przepisy zawarte w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb PZW.
4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.
5. Zarząd Koła zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie


Zarząd